265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页武林三礼包 KU25武林三特权礼包
KU25武林三特权礼包

平台游戏:共76款武林三礼包:共13个

有效日期:2019.03.11-2020.03.11

剩余礼包:73个

武林三专区武林三开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3209" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34866" ["gamename"]=> string(9) "武林三" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2020.03.11" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "100" ["leacount"]=> string(2) "73" ["allcount2"]=> string(3) "100" ["leacount2"]=> string(2) "73" ["allcount3"]=> string(3) "100" ["leacount3"]=> string(2) "73" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(34) "http://wls.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(20) "http://wls.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2019.03.11" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1552463786" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(242) "领取流程:1.进入游戏官网wls.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(83) "银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  " ["djtwo"]=> string(83) "银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  " ["djthree"]=> string(72) "银两*688w、绑元*688、3级宝石箱*3、5倍经验丹*1  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(24) "http://www.265g.com/wls/" ["sypic"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201901/201901080937593753.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34866.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(73) ["content"]=> string(316) "星耀特权礼包:银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  
王者特权礼包:银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  
荣耀特权礼包:银两*688w、绑元*688、3级宝石箱*3、5倍经验丹*1  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  
  剩:73
 • 王者特权礼包
  银两*250万、高级铸造石*5、升阶石宝箱*8、5倍经验丹*1  
  剩:73
 • 荣耀特权礼包
  银两*688w、绑元*688、3级宝石箱*3、5倍经验丹*1  
  剩:73
使用说明
领取流程:1.进入游戏官网wls.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 武林三礼包大全 最新礼包大全

KU25武林三礼包大全

 • 特权礼包

  有效期:2019.03.11-2020.03.11

  剩余:73个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2019.02.19-2020.02.19

  剩余:9个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2019.02.15-2020.02.15

  剩余:42个

  领号

武林三礼包大全

 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:94个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:60个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:73个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:72个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:108个

  领号
 • 通服844a独家首服礼包

  厂商:844a游戏中心

  剩余:1248个

  领号
 • 通服化羽为剑礼包

  厂商:404wan

  剩余:15个

  领号
 • 首服特权礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:62个

  领号
 • 通服265g独家礼包

  厂商:37游戏

  剩余:0个

  淘号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:9个

  领号
 • 公测终极礼包

  厂商:360游戏

  剩余:0个

  淘号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:42个

  领号
 • 媒体特权礼包

  厂商:360游戏

  剩余:149个

  领号

最新礼包

2019-03-20
 • 龙腾战国通服战国礼包礼包
 • 唐门六道通服笑傲礼包礼包
2019-03-22
 • 斗罗大陆通服独家礼包礼包
 • 传奇世界通服独家礼包礼包
 • 新射雕英雄传通服独家礼包礼包
 • 王国印记之玄黄劫通服独家礼包礼包
 • 王国印记通服独家礼包礼包
 • 龙腾战国通服独家礼包礼包
 • 唐门六道3D通服独家礼包礼包
 • 武林三通服独家礼包礼包
 • 战神风云通服独家礼包礼包
 • 贪玩蓝月开春洪福礼包礼包
2019-03-19
 • 卧龙吟113媒体礼包礼包
 • 猎魔独家礼包礼包
 • 王国印记之玄黄劫通服沧浪虚云礼包礼包
 • 梦幻飞仙通服化羽为剑礼包礼包
 • 大皇帝通服八荒帝炎礼包礼包
 • 女神联盟2通服御剑情缘礼包礼包
 • 攻沙通服九步震天礼包礼包
 • 新射雕英雄传通服青霞仙血礼包礼包
 • 传奇世界通服斗皇强者礼包礼包
 • 大明征途通服剑灭天仙礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏