265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页三国之志2礼包 KU25三国之志2特权礼包
KU25三国之志2特权礼包

平台游戏:共71款三国之志2礼包:共93个

有效日期:2018.07.05-2019.07.05

剩余礼包:140个

三国之志2专区三国之志2开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3121" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34413" ["gamename"]=> string(13) "三国之志2" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.07.05" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "140" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "140" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "140" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(36) "http://sgzz2.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(22) "http://sgzz2.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.07.05" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1530761991" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(268) "
领取流程:1.进入游戏官网http://sgzz2.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["djone"]=> string(72) "耐力丹*5 白银钥匙*10 银两*200000 宝物经验*30000  " ["djtwo"]=> string(72) "宝物精华*30 战魂精华*30 黄金宝箱*3 银两*200000  " ["djthree"]=> string(67) "宝物精华*20 强化石*20 武魂*40000 银两*200000  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(26) "http://www.265g.com/sgzz2/" ["sypic"]=> string(55) "http://i7.265g.com/images/201801/201801170553448872.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34413.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(70) ["content"]=> string(289) "荣耀特权礼包:耐力丹*5 白银钥匙*10 银两*200000 宝物经验*30000  
王者特权礼包:宝物精华*30 战魂精华*30 黄金宝箱*3 银两*200000  
星耀特权礼包:宝物精华*20 强化石*20 武魂*40000 银两*200000  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 荣耀特权礼包
  耐力丹*5 白银钥匙*10 银两*200000 宝物经验*30000  
  剩:140
 • 王者特权礼包
  宝物精华*30 战魂精华*30 黄金宝箱*3 银两*200000  
  剩:140
 • 星耀特权礼包
  宝物精华*20 强化石*20 武魂*40000 银两*200000  
  剩:140
使用说明

领取流程:1.进入游戏官网http://sgzz2.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 三国之志2礼包大全 最新礼包大全

KU25三国之志2礼包大全

 • 特权礼包

  有效期:2018.09.21-2019.09.21

  剩余:150个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.07.31-2019.07.31

  剩余:0个

  淘号
 • 特权礼包

  有效期:2018.07.05-2019.07.05

  剩余:140个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.06.12-2019.06.12

  剩余:0个

  淘号
 • 特权礼包

  有效期:2018.05.30-2019.05.30

  剩余:126个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.05.17-2019.05.17

  剩余:0个

  淘号

三国之志2礼包大全

 • 迎新年礼包

  厂商:腾讯游戏

  剩余:272个

  领号
 • 通服媒体1

  厂商:2686

  剩余:0个

  淘号
 • 特权礼包

  厂商:腾讯游戏

  剩余:69个

  领号
 • 通服假期礼包

  厂商:1k2k

  剩余:0个

  淘号
 • 通服媒体1

  厂商:2686

  剩余:0个

  淘号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:0个

  淘号
 • 通服媒体1

  厂商:2686

  剩余:0个

  淘号
 • 白金特权礼包

  厂商:腾讯游戏

  剩余:0个

  淘号
 • 通服假期礼包

  厂商:1k2k

  剩余:0个

  淘号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:101个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:150个

  领号
 • 通服媒体1

  厂商:2686

  剩余:0个

  淘号
 • 通服媒体礼包

  厂商:游戏王国

  剩余:0个

  淘号
 • 通服漂流礼包

  厂商:5Q玩

  剩余:14个

  领号
 • 通服媒体礼包

  厂商:游戏王国

  剩余:0个

  淘号
 • 通服漂流礼包

  厂商:5Q玩

  剩余:6个

  领号

最新礼包

2019-02-20
 • 魔域永恒独家礼包礼包
2019-02-19
 • 武林三通服265g独家礼包礼包
2019-02-18
 • 武林三公测终极礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏