265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页猛将天下礼包 KU25猛将天下特权礼包
KU25猛将天下特权礼包

平台游戏:共80款猛将天下礼包:共10个

有效日期:2018.12.17-2019.12.17

剩余礼包:20个

猛将天下专区猛将天下开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3194" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34861" ["gamename"]=> string(12) "猛将天下" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.12.17" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(2) "20" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(2) "20" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(2) "20" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(35) "http://mjtx.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(21) "http://mjtx.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.12.17" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1545126810" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(244) "领取流程:1.进入游戏官网mjtx.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(68) "3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*14,魔戒精粹*2  " ["djtwo"]=> string(68) "3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*18,魔戒精粹*4  " ["djthree"]=> string(68) "3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*22,魔戒精粹*5  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> NULL ["sypic"]=> NULL ["kfLink"]=> string(24) "http://kf.265g.com/.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(10) ["content"]=> string(282) "星耀特权礼包:3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*14,魔戒精粹*2  
王者特权礼包:3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*18,魔戒精粹*4  
荣耀特权礼包:3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*22,魔戒精粹*5  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*14,魔戒精粹*2  
  剩:20
 • 王者特权礼包
  3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*18,魔戒精粹*4  
  剩:20
 • 荣耀特权礼包
  3倍经验丹(2小时)*1,羽化丹*22,魔戒精粹*5  
  剩:20
使用说明
领取流程:1.进入游戏官网mjtx.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 猛将天下礼包大全 最新礼包大全

KU25猛将天下礼包大全

 • 特权礼包

  有效期:2018.12.17-2019.12.17

  剩余:20个

  领号

猛将天下礼包大全

 • 通服绝世无双礼包

  厂商:404wan

  剩余:37个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:173个

  领号
 • 首服特权礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:184个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:176个

  领号
 • 通服黄金礼包

  厂商:中国游戏中心

  剩余:296个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:20个

  领号
 • 通服真首服超高返

  厂商:43u

  剩余:0个

  淘号
 • 265g独家礼包

  厂商:37游戏

  剩余:0个

  淘号

最新礼包

2019-05-09
 • 英雄合击通服超返散人服礼包
2019-05-08
 • 神仙打架诸神之战礼包礼包
2019-05-06
 • 卧龙吟778立夏礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏