265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页鹿鼎记礼包 KU25鹿鼎记特权礼包
KU25鹿鼎记特权礼包

平台游戏:共80款鹿鼎记礼包:共34个

有效日期:2018.07.23-2019.07.23

剩余礼包:189个

鹿鼎记专区鹿鼎记开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3130" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34313" ["gamename"]=> string(9) "鹿鼎记" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.07.23" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "189" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "189" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "189" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(34) "http://ldj.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(20) "http://ldj.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.07.23" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1532325770" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(259) "领取流程:1.进入游戏官网http://ldj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(85) "3倍经验丹*1、银两*100000、坐骑进阶丹*30、豪侠修为丹*30  " ["djtwo"]=> string(108) "银两*50000、美人培养丹*35、部位升阶石*35、坐骑进阶丹*35、豪侠修为丹*35  " ["djthree"]=> string(106) "5倍经验丹*1、银两*500000、美人培养丹*30、坐骑进阶丹*30、部位升阶石*30  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(24) "http://www.265g.com/ldj/" ["sypic"]=> string(55) "http://i7.265g.com/images/201711/201711240426193487.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34313.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(95) ["content"]=> string(377) "星耀特权礼包:3倍经验丹*1、银两*100000、坐骑进阶丹*30、豪侠修为丹*30  
王者特权礼包:银两*50000、美人培养丹*35、部位升阶石*35、坐骑进阶丹*35、豪侠修为丹*35  
荣耀特权礼包:5倍经验丹*1、银两*500000、美人培养丹*30、坐骑进阶丹*30、部位升阶石*30  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  3倍经验丹*1、银两*100000、坐骑进阶丹*30、豪侠修为丹*30  
  剩:189
 • 王者特权礼包
  银两*50000、美人培养丹*35、部位升阶石*35、坐骑进阶丹*35、豪侠修为丹*35  
  剩:189
 • 荣耀特权礼包
  5倍经验丹*1、银两*500000、美人培养丹*30、坐骑进阶丹*30、部位升阶石*30  
  剩:189
使用说明
领取流程:1.进入游戏官网http://ldj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 鹿鼎记礼包大全 最新礼包大全

KU25鹿鼎记礼包大全

 • 独家礼包

  有效期:2019.01.17-2020.01.17

  剩余:194个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.11.08-2019.11.08

  剩余:194个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.09.28-2019.09.28

  剩余:192个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.09.11-2019.09.11

  剩余:200个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2018.08.23-2019.08.23

  剩余:193个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.07.26-2019.07.26

  剩余:180个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2018.07.23-2019.07.23

  剩余:189个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.07.16-2019.07.16

  剩余:180个

  领号

鹿鼎记礼包大全

 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:93个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:194个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:74个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:194个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:159个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:192个

  领号
 • 通服通服礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:160个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:200个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:148个

  领号
 • 通服周末独家礼包

  厂商:404wan

  剩余:41个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:193个

  领号
 • 通服御剑飞天礼包

  厂商:404wan

  剩余:40个

  领号
 • 通服钻石特权礼包

  厂商:404wan

  剩余:40个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:180个

  领号
 • 通服媒体独家礼包

  厂商:1912yx

  剩余:169个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:189个

  领号

最新礼包

2019-05-09
 • 英雄合击通服超返散人服礼包
2019-05-08
 • 神仙打架诸神之战礼包礼包
2019-05-06
 • 卧龙吟778立夏礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏