265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页封天记礼包 KU25封天记特权礼包
KU25封天记特权礼包

平台游戏:共56款封天记礼包:共19个

有效日期:2018.05.10-2019.05.10

剩余礼包:124个

封天记专区封天记开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3092" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34623" ["gamename"]=> string(9) "封天记" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.05.10" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "124" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "124" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "124" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(34) "http://ftj.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(20) "http://ftj.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.05.10" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1525931477" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(253) "领取流程:1.进入游戏官网http://ftj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(86) "升星石*20、普通召唤魔角*12、翅膀进阶石*18、灵石*1000000  " ["djtwo"]=> string(69) "升星石*50、普通召唤魔角*20、翅膀进阶石*24  " ["djthree"]=> string(69) "升星石*60、普通召唤魔角*30、翅膀进阶石*24  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(24) "http://www.265g.com/ftj/" ["sypic"]=> string(55) "http://i5.265g.com/images/201805/201805020608245659.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34623.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(62) ["content"]=> string(302) "星耀特权礼包:升星石*20、普通召唤魔角*12、翅膀进阶石*18、灵石*1000000  
王者特权礼包:升星石*50、普通召唤魔角*20、翅膀进阶石*24  
荣耀特权礼包:升星石*60、普通召唤魔角*30、翅膀进阶石*24  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  升星石*20、普通召唤魔角*12、翅膀进阶石*18、灵石*1000000  
  剩:124
 • 王者特权礼包
  升星石*50、普通召唤魔角*20、翅膀进阶石*24  
  剩:124
 • 荣耀特权礼包
  升星石*60、普通召唤魔角*30、翅膀进阶石*24  
  剩:124
使用说明
领取流程:1.进入游戏官网http://ftj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 封天记礼包大全 最新礼包大全

KU25封天记礼包大全

 • 独家礼包

  有效期:2018.10.18-2019.10.18

  剩余:174个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.08.20-2019.08.20

  剩余:106个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2018.07.12-2019.07.12

  剩余:174个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.06.14-2019.06.14

  剩余:0个

  淘号
 • 独家礼包

  有效期:2018.06.07-2019.06.07

  剩余:3个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.05.25-2019.05.25

  剩余:79个

  领号
 • 独家礼包

  有效期:2018.05.14-2019.05.14

  剩余:48个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2018.05.10-2019.05.10

  剩余:124个

  领号

封天记礼包大全

 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:174个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:196个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:176个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:106个

  领号
 • 通服黄金特权礼包

  厂商:404wan

  剩余:44个

  领号
 • 通服青龙之力礼包

  厂商:404wan

  剩余:43个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:174个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:124个

  领号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:180个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:0个

  淘号
 • 通服独家礼包

  厂商:360uu游戏

  剩余:165个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:3个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:79个

  领号
 • 超越礼包

  厂商:51游戏

  剩余:454个

  领号
 • 独家礼包

  厂商:KU25

  剩余:48个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:124个

  领号

最新礼包

2018-11-16
 • NBA范特西通服提升礼包礼包
 • 火影疾风坛通服媒体礼包礼包
 • 战神录通服媒体礼包礼包
 • 破坏神通服媒体礼包礼包
 • 大皇帝通服魂帝圣殿礼包礼包
 • 九阴绝学通服琴吟剑舞礼包礼包
 • 传奇荣耀通服神威盖世礼包礼包
 • 传奇世界通服刀剑纵横礼包礼包
 • 战神风云通服战神归来礼包礼包
2018-11-15
 • 仙谕通服高返★福利多礼包
2018-11-14
 • 屠龙战神通服苍穹霸天礼包礼包
 • 死神狂潮通服媒体礼包礼包
 • 三国英杰传通服媒体礼包礼包
 • NBA范特西通服媒体礼包3礼包
 • 战天通服斗地礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏