265G发号中心————关注FAHAO.265G!关注网页游戏前线!

我的礼包 游戏提醒
关闭
我关注的游戏当下最新礼包
我关注的游戏
首页寻秦记礼包 KU25寻秦记特权礼包
KU25寻秦记特权礼包

平台游戏:共80款寻秦记礼包:共10个

有效日期:2018.07.20-2019.07.20

剩余礼包:188个

寻秦记专区寻秦记开服表 我要评论
领号
礼包详情
array(70) { ["id"]=> string(4) "3132" ["pname"]=> string(12) "特权礼包" ["gameid"]=> string(5) "34233" ["gamename"]=> string(9) "寻秦记" ["starttime"]=> string(1) "0" ["endtime"]=> string(10) "2019.07.20" ["cweibocard"]=> string(0) "" ["cweibo"]=> string(0) "" ["mweibocard"]=> NULL ["mweibo"]=> string(0) "" ["per"]=> string(3) "100" ["allcount"]=> string(3) "200" ["leacount"]=> string(3) "188" ["allcount2"]=> string(3) "200" ["leacount2"]=> string(3) "188" ["allcount3"]=> string(3) "200" ["leacount3"]=> string(3) "188" ["isvote"]=> string(0) "" ["ishome"]=> string(3) "是" ["isindex"]=> string(1) "0" ["isth"]=> string(0) "" ["pic"]=> string(0) "" ["flashpic"]=> string(0) "" ["mainpic"]=> string(0) "" ["ding"]=> string(1) "0" ["yycorp"]=> string(4) "KU25" ["reg"]=> string(34) "http://xqj.ku25.com/op/?extend=kfb" ["site"]=> string(20) "http://xqj.ku25.com/" ["usetime"]=> string(10) "2018.07.20" ["postnum"]=> string(1) "0" ["createtime"]=> string(10) "1532328682" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["flashdesp"]=> string(0) "" ["qhcount"]=> string(1) "0" ["votenum"]=> string(1) "0" ["detail_text"]=> string(265) "
领取流程:1.进入游戏官网http://xqj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
" ["mid"]=> string(5) "28362" ["libiaoone"]=> string(18) "星耀特权礼包" ["libiaotwo"]=> string(18) "王者特权礼包" ["libiaothree"]=> string(18) "荣耀特权礼包" ["djone"]=> string(99) "时装券*16;玫瑰*16;上品真气丹*16;坐骑进阶符*16;战旗进阶符*16  " ["djtwo"]=> string(54) "神兵天器*20;时装券*20;玫瑰*20  " ["djthree"]=> string(40) "强化石*100;保底符*10  " ["isrich"]=> string(1) "0" ["is_code_valid"]=> string(1) "0" ["istop"]=> string(1) "1" ["fasort"]=> string(1) "0" ["geted"]=> string(1) "0" ["isshare"]=> string(1) "0" ["isshop"]=> NULL ["islogin"]=> string(1) "1" ["shop_num"]=> string(1) "0" ["issyxs"]=> string(1) "0" ["pid"]=> string(3) "487" ["ptalias"]=> string(4) "KU25" ["ptname"]=> string(4) "KU25" ["ptlogo"]=> string(55) "http://i6.265g.com/images/201809/201809170643479169.jpg" ["ptinfo"]=> string(0) "" ["oldptname"]=> string(0) "" ["letter"]=> NULL ["kflink"]=> string(20) "https://kf.265g.com/" ["zqurl"]=> string(25) "http://www.265g.com/dqry/" ["sypic"]=> string(55) "http://i3.265g.com/images/201801/201801080739412274.jpg" ["kfLink"]=> string(29) "http://kf.265g.com/34233.html" ["url"]=> string(13) "/pt_KU25.html" ["percent"]=> float(94) ["content"]=> string(271) "星耀特权礼包:时装券*16;玫瑰*16;上品真气丹*16;坐骑进阶符*16;战旗进阶符*16  
王者特权礼包:神兵天器*20;时装券*20;玫瑰*20  
荣耀特权礼包:强化石*100;保底符*10  
" ["typename"]=> string(12) "特权礼包" ["type"]=> string(10) "vipgamekey" } int(111)
 • 星耀特权礼包
  时装券*16;玫瑰*16;上品真气丹*16;坐骑进阶符*16;战旗进阶符*16  
  剩:188
 • 王者特权礼包
  神兵天器*20;时装券*20;玫瑰*20  
  剩:188
 • 荣耀特权礼包
  强化石*100;保底符*10  
  剩:188
使用说明

领取流程:1.进入游戏官网http://xqj.ku25.com/创建角色;
                  2.进入游戏-福利大厅-激活码-领取
KU25平台礼包大全 寻秦记礼包大全 最新礼包大全

KU25寻秦记礼包大全

 • 特权礼包

  有效期:2018.08.03-2019.08.03

  剩余:153个

  领号
 • 特权礼包

  有效期:2018.07.20-2019.07.20

  剩余:188个

  领号

寻秦记礼包大全

 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:153个

  领号
 • 特权礼包

  厂商:KU25

  剩余:188个

  领号
 • 首服至尊豪礼

  厂商:8090游戏

  剩余:296个

  领号
 • 通服特权礼包说明

  厂商:37游戏

  剩余:314个

  领号
 • 通服无敌机甲礼包

  厂商:37游戏

  剩余:69个

  领号
 • 项少龙礼包

  厂商:51游戏

  剩余:670个

  领号
 • 通服新鲜出炉礼包

  厂商:37游戏

  剩余:83个

  领号
 • 通服荣誉上线礼包

  厂商:37游戏

  剩余:99个

  领号
 • 通服悄然隐退礼包

  厂商:37游戏

  剩余:100个

  领号
 • 通服醉梦红颜礼包

  厂商:37游戏

  剩余:0个

  淘号

最新礼包

2019-05-09
 • 英雄合击通服超返散人服礼包
2019-05-08
 • 神仙打架诸神之战礼包礼包
2019-05-06
 • 卧龙吟778立夏礼包礼包

热门推荐

精彩评论

265G推荐游戏隐藏